21 Jan 2011

coretan Ibnu Qayyim

Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya, al-Da’wa al-Dawa’ telah menyenaraikan puluhan kesan maksiat dalam kehidupan seorang muslim. Ia merangkupi pelbagai sudut dalam cabang kehidupan manusia.

Antaranya, maksiat akan :

1) Menghalang ilmu memasuki dada

2) Menghalaang rezeki

3) Menghadirkan kegelaan dihati

4) Melemahkan hati dan jasad

5) Menghalang ketaatan

6) Melemahkan jiwa

7) Menyebabkan kehinaan

8) Merosakkan akal dan mematikan hati

9) Mendatangkan laknat Allah

10) Menghalang daripada doa para Rasul dan Malaikat

11) Menghilangkan rasa malu

12) Menyebabkan Allah membiarkan dirinya

13) Menghilangkan kebaikan yang dilakukan

14) Menjatuhkan darjatnya disisi Allah

15) Memutuskan hubungannya dengan Allah

Setiap orang yang berusaha untuk meninggikan kalimah Islam boleh menggunakan segala yang ada padanya seperti harta benda, jiwa raga, pena (penulisan), dan lisan (dakwah).
-Sayyid Abul 'Ala al Maududi-